Priser för Yoga 2019

Terminsavgift hösten 2019

Yogaterminen börjar v35 och pågår till och med v 51

Anpassad yoga, hela terminen, 17 tillfällen

Kum Nye, 6 tillfällen

10 kortet kan du använda i alla klasser, 10 tillfällen

PT-yoga/enskild terapeutisk yoga

Vill du bara prova på en gång så kostar det

kostar 1900 kr

kostar 575 kr, OBS start 30/9

kostar 1300 kr

 

 

500:-/timme eller 2000:- för 5 timmar

175 kr

Anmälan till kurserna är bindande.

Vilken klass passar mig bäst?

-Läs om de olika formerna under YOGA

När är klasserna?

-Se Aktuellt i höst

Share This